ZAPOMENUTÝ VITAMIN K2

Vitamin K2 hraje důležitou roli v prevenci osteoporózy, vaskulární kalcifikace a kardiovaskulárních onemocnění. Nové výzkumy také poukazují na jeho přínosy v regulaci hladiny krevního cukru, léčbě artritidy, a dokonce i nádorového onemocnění. Avšak přes všechny tyto poznatky je vitamin K2 stále jednou z nejvíce opomíjených živin ve výživě i výživových doporučeních.  Vitamin K – jedna hodnota pro doporučený příjem a jedno pojmenování pro dvě naprosto odlišné látky. Vitamin K1 a vitamin K2, látky lišící se nejen chemickou strukturou, místem účinku, a dokonce i samotným účinkem, jsou házeny do jednoho pytle s označením VITAMIN K.