O MNĚ

Chci vědět, co jíst pro podporu fyzického i psychického zdraví. Chci vědět, jak potraviny nejlépe upravit a kombinovat za účelem co největší využitelnosti v nich obsažených živin. 

Jsem někdo, kdo si prožil poruchy příjmu potravy. Jsem někdo, kdo se jako sportovec zajímá o svůj výkon, a v neposlední řadě jsem někdo, kdo se zajímá o své zdraví. 

Oficiálně jsem

Registrovaná nutriční terapeutka se specializací na výživu dětí a dospělých, absolventkou magisterského studia Nutriční specialista, a bakalářského studia Nutriční terapeut na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (LF MU) v Brně.

V současné době jsem studentkou postgraduálního studia oboru Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie na Ústavu Ochrany a podpory veřejného zdraví LF MU. V rámci studia si stále doplňuji své vzdělání navštěvováním předmětů blízkých mému oboru, absolvováním kurzů a workshopů rozšiřující mé vzdělání. Přednáším o výživě studentům lékařských i nelékařských oborů, a věnuji se výzkumu, který se zabývá nutriční toxikologií v souvislosti s alternativními způsoby stravování.

Ph.D.Student

Své profesi se věnuji od roku 2017. O mých pracovních zkušenostech si můžete více přečíst na LinkedIn. Aktuálně působím jako nutriční terapeutka na Institutu Celoživotního Vzdělání Mendelovy Univerzity v Brně. Specializuji se na preventivní výživu, obezitu a snižování hmotnosti a poruchy příjmu potravy. Mám zkušenosti s nutričním poradenstvím i v dalších oblastech jako je sportovní výživa a IBS. Na osvětě výživy se podílím psaním článků a pořádáním veřejných přednášek.

Stále je se co učit

Mým cílem je být skutečným odborníkem ve svém oboru. Své znalosti neustále doplňuji aktivním samostudiem, četbou knih a odborných publikací, vlastními experimenty, účastí na kurzech, seminářích a konferencích. 

V neposlední řadě jsem instruktorkou indoor-cycling a pilates. Aktivně se věnuji běhu a cyklistice.

 

EFAD KONFERENCE 2019

V roce 2019 jsem se zúčastnila EFAD konference v Berlíně, kde jsem prezentovala část svého výzkumu. Zkratka EFAD v překladu znamená Evropská federace asociací nutričních terapeutů. Musím ale přiznat, že jsem byla hodně zklamaná, očekávala jsem konferenci na úrovni, kde odborníci budou umět přednášet, dodržovat časový limit na prezentaci a hlavně mít nezaujatý pohled na […]