KALORIE JE KALORIE (?)

Kcal je zkratka pro kilokalorii. V běžné řeči však často vynecháváme předponu kilo a mluvíme jen o kaloriích. Kalorie je jednotkou energie potřebnou ke zvýšení 1 gramu vody o 1 stupeň Celsia. Je ekvivalentní 4,184 J [joul].

1 cal = 4,184 J (1kcal = 4,184 kJ) / 1 J = 0,239 cal (1kJ = 0239 kcal)

Energie (kilokalorie) pochází ze tří hlavních makroživin: bílkoviny, sacharidy a tuky.  1 g tuku poskytuje 9 kcal (38 kJ) a 1 g sacharidů stejně jako bílkovin 4 kcal (17 kJ) energie. Všechno, co jíme, je kombinace těchto tří makroživin.

Jak uvádí první termodynamický zákon, energie nemůže být ani vytvořena, ani zničena, ale pouze přeměněna z jedné formy na druhou. Lidské tělo tak přeměňuje energii (kilokalorie) spalováním potravin (makroživin) na teplo.

Z termodynamického hlediska kalorie je samozřejmě kalorie – každá makroživina může být využita jako zdroj energie, a každá makroživina poskytuje stejnou jednotku energie (kilokalorie). Nicméně nic není tak jednoduché, jak se zdá. Je třeba si uvědomit, že každá makroživina působí v lidském organismu zcela rozdílným způsobem. Sacharidy slouží především jako nejrychlejší zdroj energie, bílkoviny jsou důležité pro stavbu a ochranu svalové tkáně, orgánů a pojiv, a také se uplatňují jako enzymy, hormony a protilátky imunitního systému. Mají největší sytící efekt ze všech makroživin, a dokonce jejich podíl na termickém účinku stravy, množství energie potřebné k trávení a zpracování potravin,  je daleko vyšší než u sacharidů nebo tuků. Tuky jsou nezbytnou strukturální složkou tělesných buněk, hormonů a dalších látek, zajišťují přenos některých vitaminů, ochrannou a tepelnou izolaci tělesných orgánů.

Rozdílné působení makroživin v lidském těle také potvrzuje A. C. Buchholz a D. A. Schoeller (2014), kteří hodnotili studie zabývající efektivností stravy s vysokým obsahem bílkovin a/nebo s menším obsahem sacharidů na snižování tělesné hmotnosti. Po přezkoumání jednotlivých studií byla potvrzena vyšší účinnost vysoko bílkovinové diety na snižování hmotnosti v porovnání s nízkotučnou (při stejném celkovém denním energetickém příjmu).

Ano, kalorie je kalorie. Nicméně je velký rozdíl sníst 2 000 kcal prostřednictvím tuků, sacharidů nebo bílkovin. Jak se říká jsme to, co jíme. A jak říká Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority , EFSA), celkový denní energetický příjem by měl být optimálně zastoupen z 10–15 % bílkovinami, 20–35 % tuky a z 45–60% sacharidy.

ZDROJE

BUCHHOLZ, Andrea C a Dale A SCHOELLER. Is a calorie a calorie?. The American Journal of Clinical Nutrition [online]. 2004, 79(5), 899S-906S [cit. 2018-03-22]. DOI: 10.1093/ajcn/79.5.899S. ISSN 0002-9165. Dostupné z: https://academic.oup.com/ajcn/article/79/5/899S/4690223

Dietary Reference Values for nutrients Summary report. EFSA Supporting Publications [online]. 2017, 14(12), – [cit. 2018-03-22]. DOI: 10.2903/sp.efsa.2017.e15121. ISSN 23978325. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.2903/sp.efsa.2017.e15121

SKOV, AR, S TOUBRO, B RØNN, L HOLM a A ASTRUP. Randomized trial on protein vs carbohydrate in ad libitum fat reduced diet for the treatment of obesity. International Journal of Obesity [online]. 1999, 23(5), 528-536 [cit. 2018-03-22]. DOI: 10.1038/sj.ijo.0800867. ISSN 0307-0565. Dostupné z: http://www.nature.com/articles/0800867

 

 

SDÍLET

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *