AUTOR

Jsem nutriční terapeutka se specializací pro výživu dospělých a dětí – absolventkou magisterského studia Nutriční specialista na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, a bakalářského studia Nutriční terapeut. Mám zkušenosti s nutričním poradenstvím v oblasti preventivní, sportovní i klinické výživy.

V současné době se věnuji postgraduálnímu studiu oboru Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie na lékařské fakultě Masarykovy univerzity (opět na LF MU v Brně). Přednáším na LF , kde se věnuji také výzkumu na téma Kontaminanty v potravinách jako rizikový faktor ve veřejném zdraví.

Své vědomosti doplňuji účastí na konferencích, seminářích, kurzech a četbou. V neposlední řadě jsem instruktorkou indoor-cycling a pilates. Aktivně se věnuji také běhu a cyklistice.

Ph.D.Student

Ph.D.Student

Prezentace části mého výzkumu (Odhad zátěže kadmia ze sóji a sójových výrobků u vegetariánů) na EFAD konferenci 2019.