AUTOR

Jsem nutriční terapeutka se specializací pro výživu dětí a dospělých – absolventkou magisterského studia Nutriční specialista na Lékařské fakultě (LF MU) Masarykovy univerzity v Brně, a bakalářského studia Nutriční terapeut. Mám zkušenosti s nutričním poradenstvím především v oblasti preventivní a sportovní výživy.

V současné době se také věnuji postgraduálnímu studiu oboru Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie opět na LF MU v Brně, kde také přednáším a věnuji se výzkumu zaměřeném na otázku toxikologie v alternativních způsobech stravování.

V neposlední řadě jsem instruktorkou indoor-cycling a pilates. Aktivně se věnuji také běhu a cyklistice.

Ph.D.Student

Ph.D.Student

EFAD KONFERENCE 2019

V roce 2019 jsem se zúčastnila EFAD konference v Berlíně, kde jsem prezentovala část svého výzkumu. Zkratka EFAD v překladu znamená Evropská federace asociací nutričních terapeutů. Musím ale přiznat, že jsem byla hodně zklamaná, očekávala jsem konferenci na úrovni, kde odborníci budou umět přednášet, dodržovat časový limit na prezentaci a hlavně mít nezaujatý pohled na […]